1% Twojego podatku na pomoc

dla nieuleczalnie chorego misjonarza ks. Adama Mazura


Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na leczenie misjonarza ks. Adama Mazura, który od czterech lat choruje na stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS). Jest to postępująca choroba neurologiczna, jak do tej pory nieuleczalna.

Choroba ks. Adama polega na stopniowym uszkadzaniu włókien nerwowych, które odpowiedzialne są za pracę mięśni oraz neuronów, które znajdują się w mózgu i pomagają nam się poruszać. Ludzie z SLA stopniowo tracą kontrolę nad różnymi funkcjami biologicznymi, takimi jak: chodzenie, oddychanie, połykanie i mówienie. Choroba w konsekwencji prowadzi do śmierci. Więcej o SLA - tutaj.

Ostatnie wyniki badań wskazują jednak na pewne sukcesy związane z przeszczepem komórek macierzystych. Ta terapia daje nadzieje chorym na SLA. Jest szansą na przedłużenie życia i spowolnienie tempa rozwoju choroby i przede wszystkim pozwala wierzyć, że rozwój medycyny w najbliższym czasie pozwoli jeszcze efektywniej i skuteczniej walczyć z tą chorobą.

Jednak sama terapia, w której brał udział ks. Adam i która trwała wiele miesięcy nie jest wystarczająca do tego by spowolnić rozwój choroby, ponieważ ta postępuje z miesiąca na miesiąc. Potrzebne są środki na rehabilitację, która wymaga codziennej, długotrwałej i żmudnej pracy specjalisty.

Rehabilitacja jest kosztowna, ale może być szansą na przedłużenie życia i spowolnienie tempa rozwoju choroby, a przede wszystkim przyniesienia ulgi choremu. Fundusze potrzebne są na leki, codzienną fizjoterapię, wykwalifikowanego rehabilitanta, hydroterapię, masaże lecznicze czy sprzęt medyczny.

Przekaż 1% podatku, wpisując w swojej deklaracji podatkowej numer

KRS 0000083782 W polu informacje uzupełniające dopisek (bardzo ważne!) "Dla x. Adama Mazura"

Apel o pomoc

Niestety obecna sytuacja finansowa utrudnia skorzystanie z tej formy leczenia. Jest on księdzem diecezji warszawskiej, ponad 12 lat temu został zwolniony z obowiązków w parafii, by mógł wyjechać na misję, co było jego wielkim pragnieniem. Początkowo pracował w Charkowie, a od dłuższego czasu przebywa w Kijowie, gdzie rozpoczęła się jego choroba.

Mimo dość zaawansowanego już w tej chwili stadium rozwoju SLA (niesamodzielne poruszanie się na wózku inwalidzkim, jego ręce są już całkowicie niewładne, występuje spowolnienie mowy) nadal przebywa na misji i chce tam pozostać póki będzie pozwalał na to jego stan zdrowia. Nie posiada żadnych źródeł dochodu, misja utrzymuje się tylko z dobrowolnych datków. Jego rodzice nie żyją, a środki rodzeństwa są ograniczone. W związku z wyżej wymienioną sytuacją ośmielamy się zwrócić do Państwa z prośbą o pomoc w postaci wsparcia finansowego w postaci darowizny, bądź przekazania 1% podatku. Za jakąkolwiek inną formę pomocy również będziemy bardzo wdzięczni.

Przekaż 1% podatku, wpisując w swojej deklaracji podatkowej numer

KRS 0000083782 W polu informacje uzupełniające dopisek (bardzo ważne!) "Dla x. Adama Mazura"
Oprócz 1% podatku, możliwe są także dowolne darowizny, które są odpisywane od podstawy opodatkowania. Darowizny takie można przekazywać na konto Fundacji Godne Życie, ul Mieczysława Biernackiego 22, 20-089 Lublin . Jest to organizacja pożytku publicznego (OPP). nr konta 21 2030 0045 1110 0000 0095 6050 również koniecznie z dopiskiem „dla x. Adama Mazura” http://fundacja-gz.home.pl/fundacja/

Prosimy też o modlitwę w intencji księdza Adama.


Serdecznie dziękujemy za każdą pomoc!